[27.10.2009] Piotr Kulka ze Stobiecka Szlacheckiego (gm. Ładzice) i Paweł Lebelt z Rzejowic (gm. Kodrąb) zostali w tym roku stypendystami Programu „Stypendia Pomostowe”, realizowanego przez łódzką Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Dzięki rekomendacji i wsparciu finansowemu Fundacji Inicjatyw Kulturalnych ci dwaj studenci mają zapewnione stypendium na I rok studiów 2009/2010. Warto dodać, że uzyskanie stypendium pomostowego na I rok studiów daje szansę na otrzymanie stypendium na lata kolejne. Przykładem jest ubiegłoroczny stypendysta Dawid Miśkowiec, student medycyny w Łodzi. Dzięki wysokiej średniej po I roku zakwalifikował się do konkursu „Prymus” Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, co gwarantuje mu stypendium naukowe na II rok studiów. – Dla mnie to ogromna pomoc. Stypendium od was pozwoliło mi w spokoju i komforcie psychicznym zająć się tym co najważniejsze – nauką… Zresztą z całkiem dobrym efektem. Swoją drogą, studia są niezmiernie ciekawe (…) – napisał Dawid w mailu do naszej Fundacji. Zobacz szczegółową listę stypendystów.