przyznane[27.10.2009] Już po raz dziewiętnasty Fundacja Inicjatyw Kulturalnych przyznała stypendia uzdolnionym artystycznie a niezamożnym uczniom i studentom.

Uroczystość odbyła się w Dniu Papieskim, 11 października w klasztorze oo. Franciszkanów. W tym roku szkolnym 2009/2010 nominacje stypendialne odebrało 20 stypendystów. Wśród nich znalazł się po raz pierwszy uczeń z Krakowa, Jakub Jastrzębski, który tego dnia wystąpił także z krótkim koncertem organowym. Zobacz szczegółową listę tegorocznych stypendystów.