Fundację założyła grupa osób, która zgromadziła fundusz założycielski z własnych darowizn. Pomysł założenia Fundacji Inicjatyw Kulturalnych narodził się w 1991 roku na bazie przemian społeczno-gospodarczo-politycznych, jakie od 1989 r. ogarnęły całą Polskę. Grupa lokalnych patriotów, obserwując narastający proces zamierania życia kulturalnego miasta, postanowiła przyczynić się do odrodzenia kulturalnych tradycji Radomska międzywojennego i lat 60. Działania założycielskie podjęto już w maju 1991 roku. Jacek Łęski (lekarz neurolog), aktywny społecznik, skupił wokół idei Fundacji grupę 8 osób.

5 czerwca 1991 r. akt założycielski, sporządzony w Państwowym Biurze Notarialnym w Radomsku przez notariusza Małgorzatę Sandelewską, podpisali:
Zdzisław Dudek (nie wpłacił jednak zadeklarowanego funduszu i złożył pisemną rezygnację w 1992 r.)
Krzysztof Fronczyk (właściciel sklepu „Bartek”)
Stanimierz Kozak (pracownik biura senatorskiego senatora Piotra Łukasza Andrzejewskiego; również nie wywiązał się ze zobowiązać fundatora)
Jacek Łęski (lekarz neurolog)
Czesław Łyczko (mistrz piekarski)
Andrzej Telecki (lekarz internista)
Roman Walas (prywatny przedsiębiorca)
Stanisław Żydczyk (prywatny przedsiębiorca)

Darowizny założycieli w wysokości 1-2 mln złotych (łącznie 22 miliony złotych – * przed rewaloryzacją) stworzyły podwaliny pod przyszły majątek Fundacji, który mógł być powiększany w drodze dotacji, darowizn, spadków i zapisów, dochodów ze zbiórek czy imprez kulturalnych.

5 listopada 1991 roku Fundację Inicjatyw Kulturalnych zarejestrowano pod numerem RF 1748 w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy przy ul. Świętokrzyskiej 12