Skład Komisji Stypendialnej (funkcje społeczne):

1. Barbara Chutkiewicz – przewodnicząca Komisji, pedagog, członek Rady Fundacji Inicjatyw Kulturalnych
2. Jadwiga Guziak – pianistka, nauczyciel muzyki, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Radomsku
3. Włodzimierz Knaś – muzyk, instruktor kulturalno-oświatowy w Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
4. Renata Łabińska-Kociołek – nauczyciel plastyki w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Radomsku;
5. Małgorzata Wesołowska – pedagog, instruktor teatralny, autorka wielu scenariuszy i spektakli poetyckich