Informujemy, że wnioski stypendialne przyjmuje Krystyna Michalska.

Miejsce: Przedborska 2, Radomsko

Kontakt: 502 073 088

STATUT FIK

REGULAMINY
REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO

WNIOSKI
WNIOSEK O STYPENDIUM studenci
WNIOSEK O STYPENDIUM uczniowie

LOGO FIK
Logo Fundacji (w formacie graficznym png)