Skład Rady Fundacji Inicjatyw Kulturalnych (funkcje społeczne):

1. Barbara Chutkiewicz – pedagog, przewodnicząca Komisji Stypendialnej
2. Jacek Grzegorczyk – przedsiębiorca, przewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Anna Kulikiewicz – pracownica Miejskiego Domu Kultury w Radomsku
4. Elżbieta Kwiatkowska – dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Radomsku
5. Jacek Łęski – lekarz neurolog, założyciel i prezes Fundacji
6. Czesław Łyczko – emerytowany prywatny piekarz, założyciel Fundacji
7. Krystyna Michalska – pracownica Miejskiego Domu Kultury w Radomsku
8. Andrzej Telecki – lekarz internista, założyciel Fundacji
9. Stanisław Żydczyk – przedsiębiorca