Zarząd (funkcje społeczne):
1. Krystyna Michalska – dyrektor Zarządu
2. Anna Kulikiewicz – członek Zarządu
3. Elżbieta Kwiatkowska – członek Zarządu
4. Andrzej Andrysiak – członek Zarządu