Zespół Fundacji Inicjatyw Kulturalnych:
1. Krystyna Michalska – dyrektor Fundacji (funkcja społeczna)
2. Jacek Łęski – prezes Fundacji (funkcja społeczna)