medalduze[27.10.2009] Fundacja Inicjatyw Kulturalnych została kilka dni temu wyróżniona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Jej dyrektor Mirosława Łęska otrzymała najwyższe odznaczenie przyznawane przez MEN – Medal Komisji Edukacji Narodowej z rąk wiceministra edukacji, Krzysztofa Stanowskiego. Uroczystość odbyła się 2 października w Warszawie podczas konferencji nt. programów stypendialnych dla młodzieży szkolnej zorganizowanej przez Forum Darczyńców pod opieką merytoryczną Fundacji Batorego. W gronie osób uhonorowanych medalem znalazło się jeszcze siedmiu przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, uczestniczących w programie „Równe Szanse”.