…pamięć dziejów narodu krwią pisana” to inicjatywa historyczno – edukacyjna realizowana przez młodych radomszczan. Głównym celem zadania było upamiętnienie dziejów ojczystych i przywracanie pamięci lokalnej poprzez odkrywanie historii małych ojczyzn i jej zasobów źródłowych.

8 września 2019 o godz. 10.30 w ramach Niedzielnego Poranka Artystycznego w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbędzie się podsumowanie projektu oraz premiera powstałego filmu. Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna oraz scenograficzna z realizacji projektu. Zadanie realizowane było przez Fundację Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku w ramach pozyskanego dofinansowania z Programu „Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski w Warszawie.

W ramach realizacji zadania zorganizowane zostały warsztaty historyczne, filmowe oraz animacji poklatkowej. Wykłady i spotkania z historykami wprowadziły młodych ludzi w świat historii, zachęciły do poznawania przeszłości i dziedzictwa kulturowego rodzinnego miasta oraz wydarzeń i postaci historycznych związanych z Radomskiem. Zajęcia filmowe realizowane były w różnych technikach (m.in. wycinanka poklatkowa, animacja plastelinowa, pikselacja).

Podczas spotkania odbędzie się również projekcja bajek z serii Baśnie i Bajki Polskie „Syrenka Warszawska” i „Poznańskie Koziołki” oraz warsztaty z animacji poklatkowej.

Realizacja projektu odbyła się dzięki finansowemu wsparciu Miasta Radomska oraz w ramach współpracy z Miejskim Domem Kultury w Radomsku. Zadanie dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”