Informujemy, że wnioski stypendialne przyjmuje Krystyna Michalska.

Miejsce: Miejski Dom Kultury w Radomsku

Kontakt: 519 077 097