Rada Fundacji Inicjatyw Kulturalnych dokonała zmian w swym Zarządzie. Na posiedzeniu w piątek, 8 grudnia rezygnację z funkcji złożyła dyrektor Zarządu FIK Mirosława Łęska, która nadal będzie członkiem Zarządu. Nowym dyrektorem Zarządu FIK została Krystyna Michalska.