Wspieramy uzdolnioną artystycznie młodzież

Dzień: 13 grudnia 2017

Zmiany w FIK

Rada Fundacji Inicjatyw Kulturalnych dokonała zmian w swym Zarządzie. Na posiedzeniu w piątek, 8 grudnia rezygnację z funkcji złożyła dyrektor Zarządu…