[16.03.2009] Sprawdź czy otrzymałeś stypendium na II semestr roku szkolnego 2008/2009. Decyzją Rady Fundacji z dnia 11 marca stypendia otrzymało 16 osób.