Po raz dwudziesty odbyła się uroczystość wręczania nominacji stypendystom Fundacji Inicjatyw Kulturalnych przyznawanych uczniom i studentom uzdolnionym artystycznie. Gościny udzielił Fundacji i jej stypendystom w ostatnie październikowe popołudnie Miejski Dom Kultury, gdzie w sali klubowej zorganizowana też została z tej okazji wystawa prac plastyczny6ch stypendystów. Fundacja Inicjatyw Kulturalnych tworzy fundusz stypendialny z darowizn od osób prywatnych i od firm, korzysta też z pomocy programu „Równe szanse” Fundacji im. Stefana Batorego. A tutaj znajduje się lista tegorocznych stypendystów.

Wiadomo już też, kto z powiatu radomszczańskiego otrzymał w tym roku stypendium pomostowe (na I rok studiów), współfinansowane przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi i Fundację Inicjatyw Kulturalnych. A są to…

Zdjęcia z uroczystości wręczania stypendiów artystycznych – w galerii 2010.