Zapraszamy na uroczystość wręczenia nominacji stypendialnych, która odbędzie się w piątek 2 listopada o godz. 17.00 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. W trakcie uroczystości podpisywane będą umowy stypendialne. Podpisanie umowy jest warunkiem koniecznym do wypłaty stypendium.
Proszę o potwierdzenie obecności na uroczystości. W razie niemożliwości przybycia proszę o kontakt mailowy z Fundacją lub ze telefonicznie ( tel. 512 080 238), w celu ustalenia terminu podpisania umowy stypendialnej.