W dniach 7-8 kwietnia dwie przedstawicielki Fundacji Inicjatyw Kulturalnych, Mirosława Łęska i Małgorzata Wesołowska, uczestniczyły w szkoleniu zorganizowanym w Warszawie przez Fundację Stefana Batorego dla organizacji uczestniczących w programie stypendialnym „Równe  Szanse”. Szkolenie i warsztaty dotyczyły planowania i organizacji kampanii fundraisingowej.