[30.06.2010]
* w kategorii artystycznej
Do 15 sierpnia Fundacja przyjmuje zgłoszenia uczniów i studentów z Radomska i powiatu do stypendiów artystycznych na rok szkolny 2010/2011. Szansę na otrzymanie takiego stypendium mają osoby uzdolnione muzycznie, plastycznie, tancerze, recytatorzy, wokaliści a pochodzące z rodzin niezamożnych, ponadto spełniający warunki regulaminu programu stypendialnego. W tworzeniu funduszu stypendialnego dla tego rodzaju stypendiów swojego wsparcia udziela m.in. Fundacja im. Stefana Batorego z Warszawy.

* w kategorii „pomostowej”
31 lipca upływa termin składania dokumentów przez tegorocznych maturzystów ubiegających się o stypendium na I rok studiów wyższych magisterskich. Ta kategoria stypendialna skierowana jest m.in. do osób wybitnie zdolnych a niezamożnych, pochodzących z miejscowości do 20 tys. mieszkańców. Program „Stypendia Pomostowe” współfinansuje Fundacja Edukcyjna Przedsiębiorczości z Łodzi.

Formularze wniosków wraz z regulaminem, zarówno na stypendia artystyczne jak i „pomostowe”, można otrzymać w siedzibie Fundacji (ul. Przedborska 2, Radomsko, tel. 682 08 54) lub na stronie www.fik.com.pl.