PA200992Fundacja Inicjatyw Kulturalnych wraz z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo realizują projekt terapeutyczno- artystyczny dla podopiecznych Koła. W ramach projektu prowadzone są trzy formy sceniczne.
Dzieci i młodzież od września 2011 do końca maja 2012 biorą udział w warsztatach teatralnych i tanecznych oraz w zabawach teatralno- ruchowych. Uczestnicy projektu podczas zajęć ćwiczą dykcję, etiudy teatralne i wyobraźnię. Zajęcia opierają się też na zabawach w teatr i przy muzyce. Na zajęciach tanecznych podopieczni Koła uczą się podstawowych kroków i układów tańca nowoczesnego. Dzieciom i młodzieży wcielanie się w różne role, dają ogromną satysfakcję, radość i niepowtarzalną okazję bycia przez chwilę kimś innym. Przed nami jeszcze wycieczka do Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, gdzie uczestnicy zadania obejrzą spektakl, zwiedzą teatr i wezmą udział w lekcji teatralnej. W czerwcu podsumujemy naszą 9- miesięczną pracę, wystawiając trzy pokazy artystyczne. Przy realizacji projektu pomagają nam partnerzy, którymi są Miejski Dom Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna.

batoryagoraProjekt realizowany jest ze środków otrzymanych od Fundacji im. Stefana Batorego w ramach Programu Równe Szanse- Kolorowa Akademia finansowanego ze środków Fundacji Agory i Fundacji im. Stefana Batorego.