europa[18.02.2009] Nasza stypendystka, Ewelina Krawczyk, wzięła udział w symulacji obrad Parlamentu Europejskiego.

Młodzież z całej Polski spotkała się w Warszawie 11 i 12 lutego, a Radomsko oprócz Eweliny reprezentowali także: Kaja Krent, Kamil Witczak, Sebastian Pierzak, Iga Idzikowska, Sylwia Cichuta i Monika Adamek. Młodzież wspólnie z wolontariuszami z Włoch i Słowenii wzięła m.in. udział w debacie „Europa moim domem”. Później dokonano podziału na siedem frakcji politycznych, wyboru przewodniczących frakcji, przedstawiono tematykę obrad oraz zasady symulacji. Odbyło się też posiedzenie Parlamentu Europejskiego. Wybrano przewodniczącego PE, wiceprzewodniczącego oraz kwestora. Całym przedsięwzięciem kierował Jakub Wojdecki (Polska Fundacja im. Roberta Szumana).