W tym roku akademickim stypendia otrzymują: Bartłomiej Ciszewski i Arkadiusz Mielczarek. Nasi tegoroczni kandydaci poza tym, że spełniają regulaminowe warunki starania się o stypendium pomostowe, wyróżniają się dużą i zróżnicowaną aktywnością pozaszkolną. Arkadiusz Mielczarek zdobył m.in. wyróżnienie na międzynarodowym etapie „Kangura matematycznego”, dwukrotnie był laureatem konkursu Matematyka Plus, w tym roku triumfował w olimpiadzie matematycznej „O Diamentowy Indeks AGH”, odnosił też sukcesy w konkursach fizycznym, geograficznym i historycznym. Bartłomiej Ciszewski oprócz doskonałych ocen w szkole, osiągał sukcesy jako członek grupy teatralnej działającej przy Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Był liderem programu „Profilaktyka a Teatr”, brał udział w konkursach recytatorskich i festiwalach teatrów amatorskich.

Rozstrzygnięto także konkurs PRYMUS o stypendia na II rok studiów. Stypendium naukowe na II rok studiów to forma wsparcia dla stypendystów – studentów objętych Programem Stypendiów Pomostowych podczas I roku studiów). Stypendia przyznawane są w ramach ogłaszanego wiosną każdego roku konkursu „Prymus”, do którego przystąpić mogą wszyscy stypendyści pomostowi. Tym, którzy osiąganą po I roku studiów najlepsze wyniki w nauce, zostanie przyznane stypendium na II rok studiów. Z radością informujemy, że stypendium otrzymuje nasz wieloletni stypendysta, uzdolniony akordeonista, Przemysław Wojciechowski.

Szczegółowe informacje – www.stypendia-pomostowe.pl