dyplom_FIK_duzeFundacja Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku brała czynny udział w obchodach 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. W roku 2010 zorganizowała cykl 8 koncertów pod hasłem „Chopin i Jego Rodacy”. Projekt, którego inicjatorem był Szymon Telecki (skrzypek, były stypendysta Fundacji) zrealizowany został przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z tej racji minister kultury Bogdan Zdrojewski nadesłał do Fundacji Inicjatyw Kulturalnych specjalny dyplom.