Zarząd (funkcje społeczne):
1. Krystyna Michalska – dyrektor Zarządu
2. Mirosława Łęska – członek Zarządu
3. Anna Kulikiewicz – członek Zarządu
4. Elżbieta Kwiatkowska – członek Zarządu
5. Andrzej Andrysiak – członek Zarządu