Zarząd(funkcje społeczne):
1. Mirosława Łęska – dyrektor Zarządu, pedagog
2. Krystyna Michalska – członek Zarządu
3. Anna Kulikiewicz – członek Zarządu
4. Elżbieta Kwiatkowska – członek Zarządu