Nowy projekt Fundacji Inicjatyw Kulturalnych

Wczoraj nagrywaliśmy w Siedlcach 3 najnowsze utwory, które skomponowałam dla bardzo zdolnego kwartetu – pisze na swoim Facebooku Anna Maria Huszcza.

„Nowy przekaz – nowa sztuka. Cykl prawykonań w sieci” skupia wokół siebie artystów reprezentujących różne specjalności muzyczne (kompozytorów, wykonawców i animatorów muzyki). Projekt będzie cykl (prawykonań) polskiej muzyki XXI wieku, powstałej w okresie pandemii, które nagrane zostaną (audio-video) w celu rozpowszechnienia ich w internecie. koncerty z nowymi utworami: A. Huszczy, J. Siwińskiego, J. Płonki, M. Szulika, M. Łopackiego oraz ich omówienia nagrywane będą w sali koncertowej ZSM w Siedlcach, dysponującej bardzo dobrymi warunkami akustycznymi i sprzętem odpowiednim do realizacji nagrania. Premierowe nagrania koncertów (różne składy kameralne) emitowane będą na stronie projektu, a następnie udostępniane będą w różnych mediach. Wykonawcy to będą byli stypendyści FIK oraz zaprzyjaźnieni z fundacją artyści: Ł. Trepczyński, E. Gajewska, T. Gadzina, J. Gniadek, B. Tritt, M. Duda, P. Pawlik, Sz. Telecki i in.

W obecnej rzeczywistości, trudnej dla kultury polskiej ze względu na brak możliwości kontaktu melomanów z żywą muzyką, projekt Fundacji Inicjatyw Kulturalnych (składający się z nagrań prawykonań muzyki klasycznej) ma szansę przyczynić się do wsparcia polskich artystów jak i pomóc naszej narodowej kulturze muzycznej przetrwać niszczący ją okres panującej na świecie epidemii.
Stagnacja rozwoju środowiska muzycznego wynika także ze względu na odwoływanie wydarzeń kulturalnych, których duża część najprawdopodobniej już nigdy się nie odbędzie.
Dlatego Fundacja Inicjatyw Kulturalnych, która zajmuje się działalnością stypendialną dla młodych artystów oraz organizacją koncertów muzyki klasycznej, a w szczególności koncertów muzyki polskiej, postawiła sobie za cel skupienia wokół swojego projektu muzyków polskich, którzy pomimo czasów izolacji, w pełnej symbiozie artystycznej stworzą wspólne dzieło i pokażą go szerokiemu spektrum odbiorców za pomocą internetu i telewizji lokalnych.
Stworzenie nowej muzyki przez kompozytorów takich jak: Anna Huszcza, Jarosław Płonka, Jarosław Siwiński, Michał Szulik, Ryszard Alzin ma na celu oddanie ekspresji obecnych nas czasów i dotarcie tym sposobem do polskich odbiorców, nie tylko z grona stałych bywalców filharmonii. Połączenie bezpośrednie Kompozytor-Wykonawca-Odbiorca ma na celu stworzenie nowego wyrazu, otwarcia nowych kierunków w rozwoju kultury narodowej.
Realizacja koncertów prawykonań, nagranych i udostępnionych w sieci wzbogaci kulturę polską w wydarzenia kulturalne dostępne dla każdego w mediach oraz programy złożone z nowo napisanych utworów przez znaczących polskich kompozytorów.
Projekt „Nowy przekaz – nowa sztuka. Cykl prawykonań w sieci” zjednoczy wokół siebie uznanych artystów (takich jak: Łukasz Trepczyński – fortepian, Tadeusz Gadzina – skrzypce, Elżbieta Gajewska flet, Julia Gniadek – wiolonczela, Barbara Tritt – sopran, Paweł Pawlik – fortepian, Szymon Telecki – skrzypce, Mateusz Duda – fortepian i in.) pokazując ich wysoki poziom wykonawczy.
Po premierze koncertu wyemitowanego na stronie internetowej projektu, nagranie jego pozostanie do oglądania na różnych stronach internetowych i portalach, jak i emitowane będą w lokalnych telewizjach. Wszystkie nagrana koncertów emitowane będą mediach bezpłatnie.

😉

Efekty już wkrótce!