Skład Rady Fundacji Inicjatyw Kulturalnych (funkcje społeczne):

1. Barbara Chutkiewicz – pedagog, przewodnicząca Komisji Stypendialnej
2. Jacek Grzegorczyk – przedsiębiorca, przewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Anna Kulikiewicz – pracownica Miejskiego Domu Kultury w Radomsku
4. Elżbieta Kwiatkowska – dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Radomsku
5. Mirosława Łęska – pedagog, dyrektor Fundacji
6. Jacek Łęski – lekarz neurolog, założyciel i prezes Fundacji
7. Czesław Łyczko – emerytowany prywatny piekarz, założyciel Fundacji
8. Krystyna Michalska – pracownica Miejskiego Domu Kultury w Radomsku
9. Andrzej Telecki – lekarz internista, założyciel Fundacji
10. Stanisław Żydczyk – przedsiębiorca
11. Małk – przedsiębiorca