Informujemy, że wnioski stypendialne przyjmuje Krystyna Michalska.

Miejsce: Miejski Dom Kultury w Radomsku

Kontakt: 519 077 097

STATUT FIK

REGULAMINY
REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO

WNIOSKI
WNIOSEK O STYPENDIUM studenci
WNIOSEK O STYPENDIUM uczniowie

LOGO FIK
Logo Fundacji (w formacie graficznym png)